شوخی با برنامه نویسان

جوک برنامه نویس,شوخی برنامه نویس


-

Auto Arrange
-

دیگه به هیچی نمیشه اعتماد کرد
-

Internet Explorer
-

Firefox
مشاهده پست‌های بیشتر